Pravilnik o vadnini

PRAVILNIK O VADNINI ND SLOVAN

1. Mesečna vadnina za vse selekcije ND Slovan od U8 do vključno mladincev znaša 40 EUR.
2. Polno vadnino plačajo vsi igralci, ki so vključeni v proces vadbe. V primeru, da sta dva ali več otrok člani ND Slovan, prvi plača polno vadnino, drugi polovično, ostali pa ne plačujejo vadnine.
3. Igralci plačujejo vadnino vsak mesec (12 mesecev na leto).
4. V primeru, da je starejši otrok oproščen plačila vadnine v primeru hujše poškodbe ali bolezni, v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje mlajši otrok.
5. Igralci so oproščeni plačevanja vadnine v primeru poškodbe ali bolezni, ko ne obiskujejo treningov en mesec ali več. V tem primeru mora igralec posredovati klubu pisno prošnjo za oprostitev plačevanja vadnine za mesec v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejme pristojni organ ND Slovan.
6. Vadnino je potrebno poravnati do 15. v mesecu za tekoči mesec. V nasprotnem primeru je potrebno v klub sporočiti razloge neplačevanja in se v klubu dogovoriti o pogojih plačevanja. V primeru zakasnitve plačila, ko se starši ne odzovejo, se jim pošlje opomin. V primeru dvomesečne zamude plačila vadnine se staršem pošlje opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja njihovih otrok. Če v določenem roku (14 dni) vadnina še vedno ni poravnana, se igralcu do izvršitve plačila prepove treniranje in tekmovanje.
7. Nogometno društvo Slovan bo v okviru svojih zmožnosti pomagalo igralcem iz socialno šibkejših družin. Za znižanje vadnine, mora prosilec podati pisno prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek, ki mora vsebovati družinske dohodke prejete v preteklem letu, glede na datum prošnje, v nasprotnem primeru se znižanje vadnine odobri samo do prejema nove odločbe, ki bo vsebovala takšne podatke. Odločitev o zmanjšanju vadnine sprejmejo pristojni organi ND Slovan.
8. Če se treningom ND Slovan pridružijo igralci iz drugih klubov, morajo plačevati vadnino v višini 30 EUR.
9. Igralec ne more zapustiti kluba brez, da poravna vse zapadle obveznosti (vadnine). V primeru, da je igralcu odobreno znižanje vadnine ali je celo oproščen plačevanja vadnine, ne more zapustiti kluba brez, da poravna razliko od zneska plačane znižane vadnine do zneska polne vadnine za celotno obdobje, v katerem mu je bila obračunana znižana vadnina, če pa je oproščen plačevanja vadnine, mora plačati v celoti vadnino za nazaj.
10. V vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ ND Slovan.

Sponzorji

Naša himna
Sledi nam