Kako plačati vadnino

KAKO PLAČATI VADNINO IN OSTALE OBVEZNOSTI?

Spoštovani starši!

Vadnina je najpomembnejši del klubskega proračuna iz katerega se financirajo vse aktivnosti ND Slovan. Poleg honorarjev za trenerje (tudi licence), ekonoma, fizioterapevta, računovodjo in sodnike je potrebno plačati režijske stroške, stroške pisarne in skladišča, dvoran za zimske treninge, prevoze, telefon, stroške spletne strani in E-maila, članarine, kotizacije, vodenje tekmovanj, nabavo čaja in sladkorja, potrebno pa je nabavljati tudi pisarniški material in opremo (drese, markirke), žoge, rekvizite (7 dummyjev, gole, stojala, lestve, ….), vsako leto pa vlagamo tudi v izboljšanje pogojev dela in bivanja (kontejner za rekvizite, računalnik, tiskalnik, digitalni fotoaparat, priročna čajna kuhinja s posodo za čaj, feni v vseh slačilnicah in na hodniku, notranje in zunanje ozvočenje,……..).
Ker je delovanje kluba praktično nemogoče brez plačevanja vadnin, vas prosimo, da svoje obveznosti redno poravnavate.

Vadnino je potrebno poravnati do 15. v mesecu za tekoči mesec na klubski TRR: 0201 4025 8921 773. Vadnina se plačuje 12 (dvanajst) mesecev na leto.

Za vse obveznosti, ki jih boste v bodoče plačevali, bodo predhodno izdani računi s položnicami. Zato vas prosimo, da počakate na račun in da obveznosti plačujete izključno po predhodno izdanem računu. Računi za vadnine bodo na razpolago prve dni v mesecu. Vsi računi za vadnino bodo na začetku meseca poslani po elektronski pošti.

Prosimo, da nam sporočite e- mail, na katerega želite dobivati račune in sporočila.

Za druge obveznosti, ki jih želite plačati (npr. zdravniški pregled, Slovanov poletni kamp, oprema,…) je potrebno, da pošljete mail (sporočite na 051 320 467 ali osebno v pisarni) z osnovnimi podatki. Račun za plačilo obveznosti boste dobili po elektronski pošti ali pa osebno v pisarni.

Zdravniški pregled je možno opraviti v Zdravstvenem domu Fužine, po predhodnem plačilu računa.

Prosimo vas, da obvezno navedete za koga plačujete vadnino (priimek in ime otroka – tako kot je na položnici) in namen za katero obveznost (npr. vadnina za januar 2017, zdravniški pregled, oprema, zimska liga, zimske priprave,……). Zaradi avtomatskega zapiranja odprtih postavk, je nujno potrebno navesti sklic (dobite ga na položnici).

Sporočite nam na info@nd-slovan.si želje glede plačevanja obveznosti do kluba (npr. želim položnico za več mesecev, želim eno položnico za oba otroka, …).

V primeru plačevanja prek podjetja je potrebno prej skleniti pogodbo o donaciji.

Pravilnik o vadnini in vse kar je potrebno vedeti o plačevanju obveznosti do kluba, je na spletni strani ND Slovan (www.nd-slovan.si). Vse potrebne informacije lahko dobite tudi na 051 320 467.

ND Slovan

Sponzorji

Naša himna
Sledi nam