Članstvo

VABILO K VČLANITVI V ND SLOVAN

Spoštovani slovanovci, ljubitelji nogometa in starši!

 

Vabimo vas k včlanitvi v ND Slovan. Z včlanitvijo boste lahko sodelovali pri delu ND Slovan in prispevali k ustvarjanju boljših pogojev za treniranje in tekmovanje vseh ekip ND Slovan. Na skupšini kluba boste lahko volili in bili izvoljeni v organe ND Slovan in na ta način sodelovali pri vodenju kluba. Letna članarina znaša 30 EUR.

Pogoji včlanitve ter pravice in dolžnosti so opisane v Statutu ND Slovan, ki ga lahko dobite v pisarni in na spletni strani ND Slovan.

Formularje in ostale informacije o včlanitvi dobite v pisarni ND Slovan.

Vse potrebne informacije dobite na številki 051 320 467

 

ND Slovan

Predsednik

Peter Lovšin

 

PLAČILO ČLANARINE ZA LETO 2018

 

Spoštovani člani prosimo vas, da poravnate članarino za leto 2018.

 

V skladu s Statutom ND Slovan, sprejetim dne 7.6.2012 na skupščini ND Slovan, ste po 14. členu, ki določa dolžnosti članov, obvezni plačevati članarino v višini, ki jo po 27. členu določa Upravni odbor. 15. člen Statuta določa, da se član črta iz društva, če ni plačal predpisane članarine v roku 30 dni od pisnega poziva Upravnega odbora. Člana črta iz članstva Upravni odbor. Prav tako lahko član izstopi iz društva prostovoljno, če poda Upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.

Na sestanku UO ND Slovan 26.7.2010, je bila določena letna članarina v višini 30 EUR. Članarino lahko poravnate na TRR: 0201 4025 8921 773, po predhodno izstavljenim predračunom.

Obveščamo vas, da Statut v 2. in 3. odstavku 11. člena določa, da Upravni odbor vodi evidenco članov ND Slovan, ki je edina merodajna podlaga za izvrševanje pravic in obveznosti članov ND Slovan. Kakršnikoli sklepi v zvezi z evidenco članstva oz. članov ND Slovan sprejeti pred sprejemom novega Statuta, se z dnem sprejetja novega Statuta razveljavijo.

Skladno z 11. členom Statuta, vas prosimo, da nam dostavite izjavo (priloga), da lahko ND Slovan vodi v zvezi z vami evidenco članstva in plačanih članarin oz. v zvezi z navedenim obdeluje vaše osebne podatke.

Prosimo vas, da skladno s 14. členom, ki govori o dolžnostih članov, sporočite ND Slovan vsako spremembo podatkov (kontaktni podatki) iz prvega odstavka 11. člena Statuta ND Slovan.

V upanju, da boste svojo obveznost pravočasno poravnali in tako ostali član ND Slovan, vas vabimo, da skladno s Statutom določenih pravic in dolžnosti, sodelujete pri delu ND Slovan.

 

Športni pozdrav!

 

ND Slovan

Predsednik

Peter Lovšin

 

Ljubljana, 17.2.2018

Sponzorji

Naša himna
Sledi nam