REDNA SKUPŠČINA 2020

VABILO

na redno letno skupščino ND Slovan, ki bo 4. 6. 2020 ob 17. uri na sedežu društva.

 

Vabljeni vsi člani društva. Pravico glasovanja na skupščini imajo člani, ki bodo plačali članarino do 31. 5. 2020.

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Potrditev zapisnika zadnje skupščine z dne 8. 8. 2019
  4. Poročilo o delu društva v letu 2019
  5. Letno finančno poročilo društva za leto 2019
  6. Poročilo nadzornega odbora
  7. Glasovanje o vseh treh predhodno navedenih poročilih
  8. Obravnava in sprejem Strategije ND Slovan za obdobje od 2020 – 2028
  9. Razno

Gradivo za skupščino se nahaja pri sekretarju društva

 

V Ljubljani, 27. 5. 2020

 

Mag. Ivan Simič
predsednik

Sponzorji

Naša himna
Sledi nam